Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), OT LOGISTIC informa que és titular del lloc web WWW.OTLOGISTIC.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, OT LOGISTIC informa de les dades següents:

El titular d’aquesta web és OT LOGISTIC VALLES SL

Adreça: c/ Atletisme 15, 08191 Rubí (Barcelona)

Correu electrònic: proteccion.datos@otlogistic.com

Telèfon: 935882220

CIF B63446611.

Usuari i règim de responsabilitat

La navegació, accés i ús per la pàgina web d’OT LOGISTIC confereix la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes de la navegació per la pàgina web d’OT LOGISTIC, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de OT LOGISTIC proporciona una àmplia gamma d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per OT LOGISTIC per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per OT LOGISTIC contraris al que disposen les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política de enllaços i exempcions de responsabilitat

OT LOGISTIC no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

OT LOGISTIC declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es poguessin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, OT LOGISTIC no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui sofrir l’usuari navegant per Internet.

Modificacions

OT LOGISTIC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, als continguts del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es publiquin en el lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat d’OT LOGISTIC, amb la finalitat de poder oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres serveis, serveis i/o activitats triades per la Llei facilitant així, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, OT LOGISTIC informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Fins que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

OT LOGISTIC informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que OT LOGISTIC es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les esborrin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest lloc web són voluntàries, mentre que la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la denegació d’accés als serveis que ho requereixin

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius als serveis oferts per l’empresa, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és gestionat per l’empresa, podent exercitar els drets pertinents segons la clàusula següent

INFORMACIÓ PER A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT DE LES SEVES DADES.

L’usuari podrà exercitar, pel que fa a les dades recollides, en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en el Reglament Europeu de protecció de dades. Reglament (UE) 2016/679 i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, informació, supressió i portabilitat de les seves dades. Qualsevol usuari pot exercitar els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça d’OT logístic indicada a l’inici del present avís legal

Tanmateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, pot comunicar-ho a nosaltres per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a l’empresa, a l’adreça indicada, o tornant el nostre correu amb la paraula Baixa.

D’acord amb els drets que li confereix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic.

Aquesta política de protecció de dades personals pot variar en el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o de criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en cada moment. És per això que OT LOGISTIC es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís d’accés a les pàgines web, així com a les pràctiques del sector.

En aquest cas, OT LOGISTIC anunciarà, en aquesta pàgina, els canvis introduïts amb molt d’antelació, abans d’implementar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

OT LOGISTIC per si mateix o com a cessionari, posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com els elements continguts en la mateixa (incloent imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament , accés i ús, etc.), titularitat d’OT LOGISTIC. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la legislació espanyola com comunitària en aquest àmbit, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i signats per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual, reproduïdes, distribuïdes i comunicació pública, inclosa la seva manera de posar a disposició, tot o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’OT logístic estan expressament prohibits

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’OT LOGISTIC. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar i emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre mitjà físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es va instal·lar a les pàgines d’OT LOGISTIC.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

OT LOGISTIC també es reserva el dret a presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència en aquest sentit. OT LOGISTIC està domiciliat en Rubí, Espanya.